ContactInformatie/offerte aanvraag

A: Berg Filmproducties kan je inhuren vanwege de persoonlijke aandacht om een bedrijfsfilm naar jouw wens af te leveren. Van tevoren ga ik met de nodige informatie over de onderneming rond de tafel om na te gaan wat de specifieke wensen, het doel en de doelgroep zijn. Daarna maak ik een filmplan dat ik van tevoren afstem. Ik spreek een vast prijs af, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Mijn uitdaging is om verwachtingen te overtreffen.

A: er is veel onwetendheid over de kosten. Mensen denken dat het in de duizenden euro’s loopt. Ik bied een schappelijke prijs. Voor 100 euro heb je al een video-testimonial, video-pitches zijn er vanaf 295 euro en een bedrijfs/promotiefilm kost gemiddeld 1500 euro. Dit kan omdat ik alles zelf doe. Ik ben camerajournalist en heb dus geen mensen nodig voor de regie, het licht, het geluid, de opname en de montage. Voordeel daarvan is ook dat je mensen niet stoort in hun werk.

A: een bedrijfsfilm kan heel goed worden gemaakt zonder dat de ondernemer zelf in beeld komt. Maar het is wel een gemiste kans om het bedrijf ‘een menselijk gezicht te geven’ naar de (potentiële) klant of partner toe. Acteren is ten zeerste af te raden.. Zaken doen draait tegenwoordig vooral om échtheid. Ondernemers worden beoordeeld op hun originaliteit, oprechtheid, eerlijkheid en authenticiteit. Voor een goede beoordeling  zal de klant of producent recht in de ogen van de ondernemer willen kijken. Persoonlijke ontmoetingen zijn wat dit betreft natuurlijk het meest doeltreffend, maar  niet altijd haalbaar vanwege lange reistijden en tijdgebrek  (zowel voor ondernemers als klanten).  Tekst en foto’s kunnen dit niet opvangen, maar op video kan de klant/producent ook recht in de ogen van de ondernemer kijken als die zijn beweringen doet.

A: In een gedetailleerd filmplan visualiseert de filmmaker de opgedane informatie in beelden, die vervolgens zo secuur mogelijk in tijdsvolgorde in het filmplan worden opgeschreven.  Hoe is het openingsshot? Welke opbouw zit er in de film? Hoe moeten de shots worden opgenomen? Stills, pans, tilts, fades, inzoomen, uitzoomen? Welke beeldkaders? Waar en wanneer moet welke tekst, muziek of animatie worden toegevoegd? Dit filmplan geeft een goed beeld over hoe de uiteindelijke film eruit komt te zien.

A: jazeker. In goed overleg worden eigen ideeën van beide partijen meegenomen om te bepalen of het project doorgang kan vinden. Jouw onderneming krijgt gedurende het gesprek een beter beeld van de filmmaker en van de toegevoegde waarde van een bedrijfsfilm. De filmmaker schat in in hoeverre hij aan de verwachtingen ten aanzien van de bedrijfsfilm van jouw onderneming tegemoet kan komen.

A: bijvoorbeeld in welke markt opereer je, wie zijn de concurrenten en hoe profileren die zich, op welke manier kan jouw bedrijf zich daarin onderscheiden, wat zijn jouw kernwaarden, missie en visie, wat zijn de vorderingen,  welke onderscheidende producten en/of diensten biedt je aan, wie en wat zijn de mensen achter jouw bedrijf, wat is je focus, wat is je strategie, wat is je huisstijl, wat straal je uit naar buiten toe enz. enz.  Kortom, de filmmaker leeft zich optimaal in in jouw onderneming om de werkelijk unieke aspecten en de “echtheid” van jouw onderneming in kaart te brengen.

A:  de filmmaker verdiept  zich eerst grondig in jouw onderneming, de onderzoek- of researchfase. Goed beslagen ten ijs gaat hij daarna op het afgesproken moment om de tafel zitten met jou om de mogelijkheden van een bedrijfsfilm te bespreken. In goed overleg worden ideeën van beide partijen meegenomen om te bepalen of het project doorgang kan vinden. Als dit het geval is krijgt de filmmaker de opdracht  om zich te gaan buigen over de uitwerking van een gedetailleerd filmplan. Na dit uiterst creatieve proces gaat de filmmaker nogmaals met jou om de tafel zitten om het filmplan uitgebreid te bespreken.  Pas als beide partijen het eens zijn met de  (aangepaste) inhoud kan een definitief fiat aan het filmplan worden gegeven, wat vervolgens als blauwdruk voor de filmopnames wordt gebruikt.  In gezamenlijk overleg wordt een opnamedatum bepaald. Worden de opnames in het filmproces exact volgens het filmplan uitgevoerd, dan kan met zekerheid worden gesteld dat het DOEL wordt bereikt.

A: vooraf zal er goed over moeten worden nagedacht wat het DOEL van de bedrijfsfilm is. Wat wil je precies laten zien en horen van jezelf of je bedrijf? Wie en wat wil je bereiken met je film ? Welke indruk moet de film achterlaten bij de kijker ? Waar wil je de film laten zien om jouw doelgroep te bereiken ? Dit vergt dus de nodige voorbereiding, iets wat veel filmers te licht opvatten of zelfs achterwege laten.

A: heb je een professionele video die aan de eisen tegemoet komt, dan zal jouw vindbaarheid sterk vergroot worden. In de zoekmachines weegt een video zwaarder mee in de ranking, zeker nadat Google in 2006 het dominante videoplatform Youtube heeft overgenomen. Volgens het onderzoeksinstituut Forrester Research hebben websites met video’s 53 x meer kans dan puur tekstuele websites om op de eerste pagina van Google geranked te worden!  Bovendien blijven bezoekers gemiddeld langer op de website hangen als er video’s zijn. Volgens een ReelSEO onderzoek resulteren video’s mondiaal in een 41% hogere “click through ratio”, wat erg belangrijk is in de conversie naar het aankopen van een product of het aanvragen van een offerte.

A: online videomarketing gaat verder dan het promoten van je onderneming, producten of diensten. Het baseert zich vooral op de content omdat de kijker zelf uitmaakt of die aantrekkelijk genoeg is om te worden gevonden, bekeken en gedeeld. Zorg er dus voor dat dit content is die tegemoet komt aan de wensen van je doelgroep. Bijvoorbeeld: wie zijn de personen die achter het bedrijf staan? Hoe echt zijn ze? Kan ik ze vertrouwen? Wat is het verhaal achter de onderneming? In hoeverre kunnen ze mij helpen? Is dit een mogelijke partner voor mij? Hebben ze een oplossing voor mijn probleem?

A: het helpt als jouw doelgroep in de communicatie een betrouwbaar beeld heeft van jou, jouw bedrijf en jouw inspanningen. Benader daarin de werkelijkheid alsof mensen jou in persoon ontmoeten en in jouw bedrijf rondwandelen! Met een video-pitch en een bedrijfsfilm kan je dit gevoel, die eerste indruk, overbrengen. Dit hangt af van de mate waarin jij je als persoon en als onderneming bloot wilt geven en aan de vakmanschap van de filmmaker die dit gevoel kan overbrengen. Dit zal uiteindelijk leiden tot duidelijkheid omtrent jouw inspanningen,  relaties met de juiste partners in de keten, meer klanten en meer omzet. Gelet op de aangetoonde kracht van videomarketing is het inmiddels geen kwestie meer OF je gevonden worden, maar WANNEER je gevonden wordt. Dat hangt namelijk af van de mate waarin jij interactief met je doelgroep aan het communiceren bent.

A: de huidige marketing is 180 graden gedraaid. Het gaat niet meer om het opdringen van ondernemingen, producten of diensten aan de massa, maar om het voldoen van bepaalde verwachtingen die bij de massa leven. Je zal je dus moeten richten op een specifieke doelgroep om je goed te kunnen inleven in de vragen en problemen die daar spelen. Dat betekent dat je actief zal moeten zijn op social media, online platforms zoals Facebook, LinkedIn en Twitter waarop je interactief met jouw doelgroep kan communiceren.

A: omdat talloze studies en onderzoeken hebben aangetoond dat de aanwezigheid van film of video in de marketing duidelijk helpt om opgemerkt te worden, langer bekeken te worden, “leuk” gevonden te worden, vertrouwt met jou te worden en –uiteindelijk- klant of partner van jou te worden.