Zo rond de jaarwisseling komen de lijstjes met verwachte trends in het nieuwe jaar weer voorbij. In een van die lijstjes voor 2017 viel mij de volgende trend op: video storytelling.  Geen nieuwe trend want al jaren wordt het belang van storytelling in de marketing erkent. Maar wel waard om het verhaal hierachter te bekijken.

Storytelling belangrijk in videomarketing

TRENDLIJST 2017

Het artikel “7 video marketing trends for 2017” zegt er het volgende over. “Storytelling has always been a part of how we communicate, and 2017 will only see more and more of it. Telling stories through video is a highly-effective way to build excitement, nurture relationships, and motivate your audience. When done right, stories convey relatable information that evokes emotion and creates a memorable experience. A truly effective way to create video storytelling is to produce video testimonials and customer case studies”.

WANNEER STORYTELLING ?

Storytelling laat zich niet zomaar voor ieder bedrijf toepassen.  Een goed verhaal moet intern zijn gestart, vervlochten zitten in de onderneming en consequent worden uitgedragen. Het verhaal moet zijn gebaseerd op het DNA van de onderneming. Het moet antwoord geven op fundamentele vragen als:  wie zijn we, waarom kiezen klanten voor ons, waarom werken mensen voor ons? De ‘menselijke kant’ van de onderneming komt dus in feite onder de loep te liggen.

HOE KAN JE STORYTELLING BENUTTEN?

Het verhaal moet niet alleen het DNA van de onderneming uitdragen, maar ook nog eens beklijven bij de toehoorder.  Het vertellen van een verhaal is niet iedereen gegeven; het is een vak. Denk hier niet te lichtvaardig over. De reputatie staat op het spel, zowel extern als intern. Kies dus te allen tijde voor een professionele storyteller om jouw bedrijfsverhaal optimaal te laten bewerken en te benutten.  Met een goed doordacht verhaal verbetert de menselijkheid in de relaties met leveranciers, klanten, werknemers, financiers en andere stakeholders.

VIDEO STORYTELLING

Een goed verteld verhaal spreekt tot de ‘verbeelding’.  Wees er zeer attent op dat jouw bedrijfsverhaal waarheidsgetrouw en begrijpelijk over komt. De inzet van bewegende beelden -film of animatie- speelt hierbij een belangrijke rol. Het zorgt ervoor dat de fantasie van de toehoorders/kijkers niet teveel op de loop gaat, terwijl men zich op een juiste manier kan identificeren met jouw bedrijf en jouw verhaal.  Hiermee vermijd je teleurstellingen achteraf, als zou blijken dat het verhaal niet strookt met de beeldvorming.

HET NUT VAN STORYTELLING

De huidige maatschappij verlangt tegenwoordig steeds meer transparantie en communicatie bij bedrijven. Alleen op deze manier kan het vertrouwen van de klant worden gewonnen. Maar het is wel zaak om eerst de aandacht van een mogelijke klant te trekken. En probeer maar eens op te vallen in een aanzwellende stroom aan informatie en reclame! Voor bepaalde bedrijven komt hier “video storytelling” om de hoek kijken. Het is een krachtige manier om een bedrijf te presenteren.  Verhalen blijven namelijk hangen doordat ze herkenbaar zijn, aantrekkelijk en begrijpelijk.