Het begint al heel wat te worden met het spontane multiculturele vredesinitiatief van Noordwijker Nick Duindam!  Hij zat in november 2015 thuis op de bank te kijken naar de televisiebeelden van de aanslagen in Parijs. Hij besloot ter plekke “dat er iets gedaan moest worden” om de vrede te bevorderen.  ‘Samen voor Vrede’ is inmiddels uitgegroeid tot een vredesinitiatief waar rekening mee gehouden wordt. Op 25 december a.s. zal er zelfs een televisie-uitzending vanuit de Oude Jeroenskerk aan worden gewijd!

‘Samen voor Vrede’ bijeenkomst 19-11-2017

In een werkgroep samen met kerken, moskee en burgerlijke overheid organiseert Nick sinds 2015 vredesbijeenkomsten om de onderlinge verbinding tussen Noordwijkers te stimuleren en daarmee de vrede te bevorderen. Onlangs werd het nieuwe logo van de werkgroep officieel door burgemeester Rijpstra onthuld op de vuurtoren van Noordwijk. Daarna liep men naar theater De Muze om gezamenlijk de vredesbijeenkomst bij te wonen.  Het Ambiance Ensemble verzorgde de muzikale ontvangst, waarna een door de leden van de werkgroep opgestelde vredesverklaring werd uitgesproken en overhandigd aan de gemeente Noordwijk.

Vredesverklaring

Wij, mensen -uit alle lagen van de bevolking, uit allerlei culturele en sociale achtergronden, verbonden of niet-verbonden met een geloofstraditie- betrokken bij het samen leven in Noordwijk, geraakt door de splijtende kracht van terreurdaden, zoeken naar blijvende verbondenheid met elkaar.

Onder het motto ‘Samen voor Vrede, organiseren wij verbindende activiteiten, die onderlinge ontmoetingen op gang brengen, waardoor inzicht en begrip voor elkaars verschillen in leefstijl bevorderd wordt en lokaal de vrede zal groeien.

Wij, streven er naar om anderen, die betrokken zijn bij het samenleven in Noordwijk te activeren, zodat ‘Samen voor Vrede’ uitgroeit tot een breed gedragen initiatief.

Wij, dagen u en jou uit om dit manifest uit te breiden met een eigen statement over ‘Samen voor Vrede’ in Noordwijk en de initiatiefgroep te inspireren met ideeën hoe de vrede in Noordwijk bevorderd kan worden.

Samen voor Vrede beoogt verbinding om de vrede te bevorderen

Manifestafette

Op de bijeenkomst werd een van de boekrollen gepresenteerd waarop mensen in Noordwijk hun ideeën over het bewaren van de vrede kunnen opschrijven. Voorafgaand aan de bijeenkomst had Nick al verschillende straatinterviews gehad waarin hij mensen vroeg wat ze onder de vrede verstonden en of ze dat wilde opschrijven op een groot vel papier. Hiervan zijn een tweetal filmpjes gemaakt (op de markt en de tweede bij boekhandel vd Meer) die werden vertoond op de bijeenkomst. De bedoeling is dat er een kettingreactie (estafette) ontstaat van opgeschreven opmerkingen en ideeën die gezamenlijk tot een manifest zal leiden. Dit manifest zal uiteindelijk worden aangeboden aan de burgemeester van Noordwijk.

‘Samen voor Vrede’ op nationale televisie

Inmiddels is het initiatief opgepakt door de media. Op de ochtend van Eerste Kerstdag (25 december) zal de EO een kerkdienst in de Oude Jeroenskerk uitzenden, waarin het thema ‘Samen voor Vrede’ als een rode draad te zien zal zijn. Nick hoopt dat het Noordwijkse vredesinitiatief hierdoor op een nationaal niveau doorgegeven kan worden en dat dat leidt tot een breder draagvlak om de vrede te bevorderen.

Samen voor Vrede