In mijn vorige blog gaf ik aan dat de voorbereidingsfase (pre-production) het belangrijkste onderdeel is van het filmproces. Daarna volgt de opname zelf (production) en de montage van de filmbeelden (post-production). Hoewel minder belangrijk dan de voorbereiding, vergen opname en montage veel tijd om de bedrijfsfilm af te maken.

Enig idee hoeveel tijd er voor de filmmaker gaat zitten in het maken van een bedrijfsfilm van 2 minuten?

DSC00183

Omdat maatwerk wordt geleverd -afgestemd op de wensen en eisen van de opdrachtgever- is ieder project verschillend. Desondanks probeer ik in deze blog een grof idee te geven over de doorsnee tijdspanne van het filmproces.

Pre-production:      15 uur
Production:                 7 uur
Post-production:    14 uur
Totaal:                      36 uur                                                         

Pre-production
Zoals in mijn vorige blog uiteengezet gaan de nodige uurtjes zitten in de voorbereidingsfase, waarin onderzoek, inventarisering, visualisering (filmplan) en bespreking de hoofdmoot vormen.

Production
Voor de opnames zelf trekt de filmmaker de hele dag uit in zijn agenda en maakt geen andere afspraken. Immers, voorkomen moet worden dat opnames onder tijdsdruk niet naar volle tevredenheid worden afgewerkt. Je weet nooit van tevoren welke onverwachte situaties zich voordoen tijdens de opnames. Wisselende weersomstandigheden, opnames die keer op keer overgedaan moeten worden tot ze perfect zijn, storende geluidsbronnen (vliegtuigen, treinen, toeterende auto’s etc.), lichtbronnen die het plotseling begeven en opdrachtgevers die worden weggeroepen zijn zomaar een paar voorbeelden hiervan. Aan het eind van deze filmopnamedag moet de filmmaker er zeker van zijn dat hij alle filmbeelden heeft, conform hetgeen in het filmplan beschreven.

Post-production
Als de opnames voorbij zijn begint het echte werk, de montage van de beelden! Hierin worden de vorm (hoe) en inhoud (wat) van de film bepaald. In de montagekamer blijkt pas of alles wat is bedacht en gefilmd is, ook het effect heeft wat je voor ogen had. De montage is een heel arbeidsintensief, precies en geduldig werk. Beelden moeten vloeiend op elkaar overgaan, continuïteitsfouten moeten worden vermeden, de structuur moet kloppen en het verhaal moet duidelijk en boeiend blijven. Bovendien zorgt de voorgenomen tijdsduur van de bedrijfsfilm (2 minuten) ervoor dat in de montage veel favoriete beelden alsnog sneuvelen (het ‘kill-your-darlings’ principe). In de montage wordt ook besloten of en welke presentatietekst, voice-over en/of muziek nodig zijn om de film af te werken.
Om een indruk te geven over de intensiteit van de montage wordt in de branche gewerkt met de volgende stelregel: 1 dag opname = 2 dagen monteren (hele gangbare ratio).

Na de eerste montage wordt de bedrijfsfilm gepresenteerd aan de opdrachtgever. in voorkomende gevallen is het nog mogelijk om beperkte wijzigingen aan te brengen in de bedrijfsfilm, waarna de definitieve versie wordt afgeleverd.

Omgerekend zit dus voor 1 seconde bedrijfsfilm met een lengte van 2 minuten ongeveer 1080 seconden (=18 minuten) aan werk voor de filmmaker!