Als geboren en getogen Hillegommer heb ik het wel en wee van de streek van kinds af aan mogen meemaken. Alles leek vroeger te draaien om de bollen. Nu wordt steeds duidelijker dat de streek meer te bieden heeft voor zowel inwoners, bedrijven als toeristen, iets wat de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek maar al te graag wil uitdragen!

 

Duin- en Bollenstreek

 

VROEGER

Vroeger draaide alles om de bollen. Vrijwel iedereen om je heen leek wel te werken bij een bollenbedrijf. De mobiliteit was nauwelijks aanwezig dus werk moest lokaal gezocht worden. In het weekend was er wat tijd om te fietsen met het gezin en overal waar je keek zag je bollenvelden. Reuze interessant was ieder voorjaar weer de komst van al die buitenlanders die onze mooie gekleurde bollenvelden wilden zien. En op wat oudere leeftijd kon je als scholier iedere zomer een zakcentje verdienen met bollen pellen. Iedere gemeente in de streek leek op zichzelf te staan en ieder uitje naar een buurgemeente leek wel een wereldreis.

NU

De streek is inmiddels veranderd. De opkomst van de auto, het openbaar vervoer en het vliegtuig heeft de mobiliteit van de mens sterk verbeterd. Werk kon daardoor worden gezocht in de steden en gebieden waar veel bedrijven gevestigd waren. De toenemende stroom forensen leidde tot een grotere zoektocht naar woonruimte in de stedelijke gebieden. De forse groei van luchthaven Schiphol bracht niet alleen veel werkgelegenheid teweeg, maar ook de vestiging van tal van gerelateerde bedrijven in de streek. De gemeenten en bedrijven in de streek lijken zich te beseffen dat er samengewerkt moet worden om het werken en het wonen in de streek aantrekkelijker te maken. Ook als toeristisch gebied heeft de Duin- en Bollenstreek meer te bieden dan alleen bollenvelden, wat wel gepromoot moet worden.

TOEKOMST

Omdat de Duin- en Bollenstreek economisch gezien tot een van de minst presterende regio’s in Nederland behoort, zijn initiatieven opgestart om dit drastisch te verbeteren. Het meest in het oog springende, breed gedragen initiatief is die wel van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek (EADB). Overleg tussen overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke instellingen leverde een elftal business cases op die zich richten op versterking van de groene bedrijvigheid (Greenport), het toerisme, de space tech en de zorg. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer banen in en een grotere bekendheid van de Duin- en Bollenstreek, waarbij het karakteristieke landschap behouden blijft. Vooral de creatieve en kennisintensieve bedrijvigheid lijkt mogelijkheden te bieden voor een toename van de werk- en woongelegenheid in de streek.

PROMOTIE

Neem eens een kijkje op het YouTube kanaal van de EADB waarin een aantal ondernemers en business cases in beeld worden gebracht om de ambities en vorderingen duidelijk te maken. Dit is niet alleen belangrijk voor het bedrijfsleven, maar zeker ook voor de inwoners van de streek. Dit blijkt temeer uit de filmregistratie van een bijeenkomst in september van de business case Gezonde Regio (zie hieronder). Initiator Marc Vieten vertelt over de onderzoeksopdracht voor 75 studenten van de internationale Hotelschool The Hague: bedenk 15 nieuwe innovatieve bedrijven, producten of diensten op het gebied van “blijer, langer en gezonder leven”.  Inwoners van de Duin- en Bollenstreek zullen zeker baat hebben bij de ontwikkelingen die zich op gebied van gezondheid zullen voordoen. Kijk maar eens wat Vieten vanaf 2.23 in de video voor Noordwijk in petto heeft!